Lokasi Chest Holding the Key (Polluted River Quest)

Polluted River adalah salah satu quest yang diberikan oleh NPC Mosman Time. Dalam quest ini, kalian diharuskan mencari Lokasi Chest Holding the Key yang ada di Clock Tower B1. Petunjuk yang diberikan dalam quest ini hanyalah kotak tersebut terada di dekat Holy Statue.

Lokasi Chest ini tidak ada di dalam map. Jadi kali ini ROMELID akan memberikan pentunjuk Lokasi Chest Holding the Key dalam Quest Polluted River.

Lokasi chest tersebut terlihat pada gambar dengan nama Secret Chamber Treasure Chest. Ambil kunci yang berada pada kotak tersebut dan lanjutkan pergi ke Clock Tower 2F untuk diberikan ke NPC Tina Member of Clock Guardian.